3 BO – Livstil og Boligdesign

Skimmelsvamp Guiden: Forebyg skimmelsvamp i boligen

Skimmelsvamp kendes og frygtes af de fleste. De giver en muggen og indelukket lugt og er sundhedsskadelige for mennesker og kan forårsage alt fra hovedpiner over åndedrætsbesvær og til at forværre astma og allergier. Læs med her og se, hvor nemt du kan teste for og forebygge skimmelsvamp i boligen.

Reelt set er skimmelsvamp blot en fællesbetegnelse for en lang række forskellige typer svampevækster, der alle har det til fælles, at de trives, hvor der er fugtigt. Fælles for dem alle er desuden, at de lever af og vokser på organisk materiale.

De forskellige typer af skimmelsvampe har hver deres foretrukne levesteder. De findes som en naturlig del af omgivelserne i både skove og andre fugtige omgivelser, og det er som udgangspunkt ganske problemfrit. Problemerne opstår, når svampevæksterne indtager vores boliger. For indendørs kan skimmelsvampen give store problemer.

skimmelsvamp

Skimmelsvamp er sygdomsfremkaldende for mennesker

Som udgangspunkt er skimmelsvampe jo blot planter, og som sådan ikke specielt truende. Problemet er imidlertid, at de formerer sig ved at frigive svampesporer, som føres rundt med luften. Skimmelsvampene frigiver desuden også forskellige typer af giftstoffer til luften.

Både svampesporer og giftstoffer kan i større koncentrationer være sygdomsfremkaldende for mennesker. Symptomer på skimmelsvamp-forgiftning kan være hovedpine, åndedrætsbesvær, træthed og en række allergiske, eller allergilignende symptomer. Det kan for eksempel være irriterede eller betændte slimhinder, hæshed, hoste og trykken for brystet. Lider man i forvejen af allergier eller astma, kan disse sygdomme forværres, og længere tids eksponering for skimmelsvampe kan ligefrem gøre astma og allergier kroniske, selv om de måske ikke var det i forvejen.

Skimmelsvampe er til gengæld som sådan ikke direkte ødelæggende for bygninger og materialer, om end de kan medføre permanente misfarvninger på visse overflader. Men den blotte tilstedeværelse af skimmelsvamp indikerer, at der er alt for fugtigt. Og fugt over længere tid kan til gengæld gøre stor skade på bygningen. Der er altså al mulig grund til at gribe ind, hvis der konstateres skimmelsvamp, både af hensyn til mennesker og ejendom.

Hvordan ser skimmelsvamp ud?

Som nævnt findes der en række forskellige typer af skimmelsvampe, som alle optræder i større eller mindre grad inden døre. Som regel vil de fremtræde som en blød lodden eller pelsagtig overflade, der typisk er i sorte, hvide, grå eller mørkegrønne nuancer. Nogle typer af skimmelsvamp kan dog også antage lidt mere brogede farvenuancer med gullige eller rødlige toner.

skimmelsvamp på væg

Det er dog vigtigt at bemærke, at skimmelsvamp sagtens kan optræde på steder, som normalt ikke ses. Det kan eksempelvis være bag møbler eller skabe, eller sågar bag på tapeter eller inde i selve vægkonstruktionen. Her kan det selvsagt være meget svært at konstatere et angreb visuelt.

Typiske symptomer på skimmelsvamp i huset vil være en muggen eller indelukket lugt, som altid bør give anledning til nærmere undersøgelse. Det bør selvfølgelig også give anledning til nærmere undersøgelser, hvis de tidligere nævnte sygdomssymptomer optræder i højere grad end normalt.

Test for skimmelsvamp – gør det selv

Hvis du får mistanke om angreb af skimmelsvamp, kan du i første omgang selv prøve at teste det. Det er muligt at købe forholdsvis billige gør-det-selv tests (bl.a. på nettet), hvor du kan tage en prøve på det sted, du mistænker for angreb. Hvis du ikke umiddelbart visuelt kan identificere det eventuelle angreb, er det også muligt at få specielle tests, som i stedet analyserer luften for svampesporer.

Det er naturligvis relativt tidskritisk at få konstateret og afhjulpet et eventuelt problem med skimmelsvamp. Ikke mindst, hvis det giver sig udslag i sygdomssymptomer hos husets beboere. Her kan det i mange tilfælde være en god ide at få professionel hjælp.

En fagmand kan relativt hurtigt måle og opspore eventuelle problemer, så et besøg af en sådan behøver nødvendigvis være en bekostelig affære. Under alle omstændigheder kan investeringen være godt givet ud, set i forhold til de potentielle fremadrettede skader på både helbred og ejendom.

Afdæk først kilden til fugtigheden

Det kan som udgangspunkt ikke betale sig at fjerne skimmelsvampen, før dens vækstbetingelser er fjernet. Ellers kommer den bare igen i løbet af kort tid. Den helt primære vækstbetingelse er høj luftfugtighed. I en almindelig dansk bolig svinger den relative luftfugtighed normalt mellem 20 % og 65 %, blandt andet afhængigt af vejret og årstiden. Denne luftfugtighed er som udgangspunkt ikke problematisk, da skimmelsvampe kræver en relativ luftfugtighed på 75 % eller mere.

Der kan være flere årsager til, at der bliver for fugtigt i et eller flere rum. Som regel er badeværelset mest udsat, og særligt, hvis der ikke er etableret tilstrækkelig udluftning. Udluftning er i øvrigt noget, som bør ske i huset som helhed, hvor der helst skal skabes gennemtræk i nogle minutter flere gange dagligt. Det er også vigtigt at benytte emhætten under madlavning, samt sørge for, at eventuelt aftræk fra tørretumbleren leder al fugtig luft udendørs. En indendørs tørresnor kan også bidrage med store mængder fugt.

Fugt kan også opstå, hvis der er utætheder i vandrør eller afløb, og sådanne problemer kan være mere vanskelige at lokalisere. I ældre huse kan fugt desuden opstå ved dårligt isolerede ydervægge, hvor luftens vanddamp kondenserer direkte på væggene. Der kan i sådanne situationer opstå ekstra høj fugtighed direkte på væggen, selv om luftfugtigheden i huset generelt ligger på et gennemsnitligt niveau.

Hvordan fjerner man skimmelsvamp

Når årsagen eller årsagerne til den for høje fugtighed er fundet og afhjulpet, kan du gå i gang med at fjerne skimmelsvampen. Hvis der er tale om vaskbare flader, kan du vaske og skrubbe skimmelsvampen væk med egnede desinfektionsmidler. Ikke vaskbare overflader som tapet, puds, bløde plader og isolering er du nødt til at fjerne helt. Det er vigtigt at få skimmelsvampen fjernet, da angrebet ellers lettere kan blusse op igen.

Se eventuelt videoen nedenfor:

Hvis skimmelsvampen befinder sig i selve muren eller andre utilgængelige steder, kan det være nødvendigt med hjælp fra håndværkere eller andre fagfolk.

Forebyggelse af skimmelsvamp

Forebyggelse af skimmelsvamp kræver ganske enkelt, at betingelserne for skimmelvækst ikke er til stede. I praksis er det kun fugtigheden, du kan gøre noget ved, så det er her, der skal sættes ind.

Følg i første omgang de førnævnte råd om blandt andet udluftning, og få eventuelt hjælp fra fagfolk til at vurdere, om boligen med fordel kan forbedres med eksempelvis ekstra ventilation eller isolering, hvis der er tale om en ældre bygning.